Ο ΞΑΝΘΙΑΣ α

Diceòpoli espenta els bous, mentres Xàncies porta l'arada.

Diceòpolis ix fora de casa i crida Xàncies. Xàncies és un esclau, un home fort, però lent, doncs no treballa, si Diceòpolis no hi és. Ara dorm en la casa. Així doncs, Diceòpoli el crida i li diu: <<Vine ací, Xàncies! Per qué estás dormint? No sigues lent sinò dona't presa!>> Xàncies surt de la casa lentament i diu: <<Per què ets tan dur, oh amo? Però no soc lent, perquè ya em done presa.>> I Diceòpoli diu: <<Vine ací i agafa amb mi: agafa l'arada i porta-la cap el camp. Jo conduïsc els bous. Però dona't presa, doncs per una part el camp és xicotet, però per l'altra el treball és gran.
Ο ΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΟΣ ΕΣΤΙΝ

L'esclau és lent

Diceópolis trabaja mucho tiempo en el campo. Finalmente camina hacia la casa y descansa. Pues Diceópolis se cansa mucho. Pues en casa duerme.

Al día siguiente Diceópolis sale fuera de la casa. Después el esclavo llama y dice: "Oh Jancias yo te llamo. ¿Por qué no sales fuera de la casa? No duermas sino espabila hacia el campo. Coge el arado y llévalo hacia el campo. Pues duro y grande es el trabajo, tu duermes en la casa y no trabajas. Yo trabajo mucho tiempo y me canso mucho. Ven por tanto aquí y coge" Jancias dice: " Yo ya no duermo en la casa, señor, sino me espabilo hacia el campo y llevo el arado. Por qué trabajas tú?

"Yo conduzco los bueyes hacia el campo: Pero espabila y no te sientes en la casa. LLeva el arado." Jancias por tanto lleva el arado hacia el campo. Al poco rato se sienta debajo del árbol pues mucho se cansa ya. Diceópolis dice: " ¿Por qué te sientas debajo del árbol?, ¿por qué no levantas las piedras? ¿ por qué no llevas las piedras hacia el campo?.

Jancias por una parte es fuerte, por otra muy vago y no amas el trabajo." Jacias se levanta y dice: " Yo no soy vago, me canso mucho pues el trabajo es grande, calienta el sol. Tu eres duro señor. El campo es bello y produce mucho trigo por tanto tu hacia el campo espabilas y conduces los bueyes y coges el arado. Tu eres señor y amas mucho el campo. Yo soy esclacvo y no mucho amo el campo."

Ο ΞΑΝΘΙΑΣ β

Diceòpoli diu: "fanya't, oh Xàncies, i porta'm el forcat!"

Mentres Diceòpoli porta els bous, Xàncies camina darrere i porta l'arada. Al poc temps Diceòpoli introdueix els bous en el camp i mira cap a l' esclau, però Xàncies no està, sino que camina lentament. Així doncs, Diceòpoli el crida i diu: <<Apresura't, Xàncies, i porta'm l'arada.>> Però Xàncies diu: << Ja m' apresure, oh amo, ¿per qué ets tan dur?>> Però lentament li porta l'arada. Diceòpoli porta els bous baix el seu yugo i enganxa l'arada. Després mira cap a l'esclau, però Xàncies no hi és, perquè dorm debaix de l'arbre.

Així doncs Diceòpoli el crida i diu: <<Vine ací, desgraciat. No dorgues sinó agafa açò. Agafa la llavor i segueix-me ací.>> D'una banda l'esclau agafa la llavor i el segueix, per altra banda l'amo crida Démeter i diu: << Sigues favorable, oh Démeter, i multiplica la llavor!>> Després agafa l'agulló i agullona els bous i diu: <<Menejeu-vos, oh bous, arrossegueu l'arada i llaureu el camp.>>
ΜΕΤΑ ΜΕΣΕΜΒΡΙΑΝ

Després del migdia

Después del mediodía, Diceoplis dice: “Yo me voy ya a casa, porque estoy muy cansado. pero tu quédate en campo y levanta las piedras”. Por una parte Diceopolis camina hacia el campo y duerme, mientras que Jancías se para y levanta las piedras.

El sol calienta y agota al esclavo. El esclavo está en el gran campo. El árbol produce sombra y el esclavo mira hacia el árbol grande, después se sienta cansado. Dicepolis no esta allí. Jancías no trabaja, sino que duerme bajo el árbol. Diceopolis sale de la casa y guía a los bueyes hacia el campo. En el campo (Diceopolis) ve al esclavo bajo el árbol y dice: “¡Esclavo desgraciado! ¿Por qué duermes bajo el árbol?”, pero Jancias no lo (escucha) a él. Diceopolis se queja y dice “¡Oh Zeus! ¿Por qué es tan vago el esclavo?, yo trabajo mucho y me canso, y el esclavo no trabaja”

Diceopolis, coge el bastón y hacia el esclavo se da prisa y le pega "AYY!" dice el esclavo "¡Hombre vago!" dice Diceopolis "No duermas y trabaja y espabilate! coge la semilla y llevala. El trabajo es grande y yo estoy cansado."