ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΚΡΗΝΗΙ

Al costat de la font
Nueva_imagen.jpg

Les xiques omplin les jarres al costat de la font

Durant l'hivern...

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΗ

La senyora i l'esclava

Mentres tantnt una dona anomenada...
ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΚΡΗΝΗΙ β


pros_ti_krini_b.jpg

"jo no tinc la culpa, es que és gran la jarra"

Aleshores Mirrina contesta:

Η ΜΕΛΙΤΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΙΛΑΙ

Melita i les amigues

Així doncs Melita se'n va corren a casa...