• Les sacerdotises i joves que oferixen a Atenea el peple reciten uns versos en el seu honor. A quina obra pertànyen? Quin és el contingut d'aquesta obra? A qui s'atribuix l'autoria? Ordena la traducció.
Αὐτόϛ δ᾽ἐκ κεφαλῆϛ γλαυκώπιδα γείνατ᾽Ἀθήνην,
δεινὴν ἐγρεκύδοιμον ἀγέστρατον ἀτρυτώνην
πότνιαν, ἡ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί τε μάχαι τε.


la d'ulls brillants,
terrible, incitadora de combats,
venerable, a qui complauen els crits,
les guerres i els combats.
I ell del seu cap engendrà a Atenea
conductora d'excèrcits, invencible,  • Com exemple de representació teatral dintre de les festes en honor a Dionís vàrem escenificar un fragment d'una comèdia d'un dels autors clàssics més coneguts. A qui estem referint-nos? De quina obra es tracta? I el seu argument?


RESPOSTES: