Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ α
Diceòpoli és un llaudador i porta una ternera
dikaiopolis.jpg

Diceòpoli és ateniense, però no viu en Atenes. Viu al camp perquè és agricultor. Cultiva la seua finca i treballa al camp. La vida és dura perquè la finca és xicoteta, però el treball és gran.

Així doncs, Diceòpoli sempre treballa i moltes vegades es queixa i diu: "Oh Zeus, la vida és dura, perquè el treball és infinit!. La finca és xicoteta i no produïx molt blat." Però l'home és fort i actiu. Així doncs, sovint está content.Perquè és lliure i agricultor. I estima la seua casa, perquè la finca és bona y produeix, no molt de blat, però suficient.


Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ β


Diceopólis trabaja en el campo, pues cava el campo. El trabajo es grande y duro, pues las piedras lleva fuera del campo. Diceópolis levanta una piedra grande y la lleva hacia el montón. El hombre es fuerte, pero trabaja mucho tiempo y se cansa mucho. Pues el sol abrasa y lo quema. Así pues, se sienta bajo el árbol y no descansa mucho tiempo. Pues al poco tiempo se levanta y trabaja. Al final el sol se pone. Así pues, Diceópolis ya no trabaja, sino que hacia su casa camina.
O OIKOΣ

La casa

La casa es pequeña, pero bonita. Así pues, el hombre ama su casa. En el campo el trabajo es duro y Diceópolis siempre está muy cansado. Porque el campo es pequeño, pero enorme el trabajo.

El hombre pues cava el campo y trabaja mucho tiempo.

En la casa descansa y ya no trabaja más. De manera que en la casa Diceópolis es feliz.